16, June 2023
14:00 – 17:30

Многоетапно лечение на ендодонтската инфекция – клинични аспекти

При продължителна ендодонтска инфекция с наличие на фистула, предоперативен оток и болка, голям размер на периапикалната лезия, както и фактори от страна на пациента, е показано лечение в няколко посещения. При първото посещение се извършва основната инструментална обработка и иригация на кореновите канали, тъй като наличието на бактериален биофилм и замърсяващ слой са пречка за ефективното действие на последваща интраканална дезинфекция. След правилното почистване и оформяне на кореновите канали, между посещенията се поставят дезинфекционни медикаменти с цел да се постигне намаляване на остатъчните микроорганизми и ограничаване на техния растеж. Освен това интраканалните медикаменти повлияват възпалението, помагат за елиминирането на периапикалния ексудат, предпазват корените от резорбция и играят важна роля за предотвратяване на реинфекция в периапикалните тъкани. Облекчаването на болката, липсата на перкуторна чувствителност, заздравяването на фистулата, липсата на ексудация са клинични признаци за успешно ендодонтско лечение и възможност за запазване на зъба в съзъбието.

В литературата няма достатъчно доказателства за наличието на значими разлики между лечението в едно посещение или в повече посещения. Необходимо е много внимателно да се прецени съществуващия риск от обостряне и да се предпочете многоетапното лечение при лечението на зъби, където рискът от усложнения е повишен.

Лекцията ще се фокусира върху съвременна информация за интраканалните медикаменти, основни характеристики и клинични показания за тяхното приложение в многоетапното ендодонтско лечение. Ще бъде включена и дискусия, свързана със състоянието на тъканите в апикалната област и възможностите за оздравителни процеси.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева