17, June 2022
14:00 – 17:00

КОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ С АЛОГЕНЕН 3D КОСТЕН БЛОК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ГИНГИВАЛНА РЕЦЕСИЯ

Участието на лектора и предоставената тема са спонсорирани от фирма Пиер Фабр

 

Проф. д-р Маржена Доминиак, Полша

Президент на Полската дентална асоциация

Зам.-ректор по стратегически инициативи 

Ръководител на Катедра по орална хирургия

Медицински университет, гр. Вроцлав, Полша

 

Морфологичната структура на алвеоларния гребен на горната и/или долната челюст е важен предвестник за възможността за развитие на гингивална рецесия. Тесният алвеоларен гребен в вестибуло-лингвалното измерение, особено при тънкия биотип на гингивата, е един от факторите, предразполагащи към развитието на тази патология. Това може да затрудни или предотврати хода на ортодонтското лечение като самостоятелен терапевтичен метод или като част от ортодонтско-ортогнатично лечение. В допълнение, реконструкцията на тесния алвеоларен гребен може да бъде алтернативна процедура по отношение на някои ортогнатични процедури, което прави възможно провеждането на лечение по минимално инвазивен начин.

Целта на презентацията е да представи метода за костна реконструкция с помощта на 3D алогенен костен блок за профилактика и лечение на гингивална рецесия в хода на ортодонтското лечение. В лекцията ще бъдат представени правилата за квалификация на пациентите за лечение, процедурата, включваща методиката на операцията с костна присадка и дългосрочните ефекти от проведените процедури. Ще бъдат анализирани и усложненията, свързани с лечението.

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване