17, June 2023
10:30 – 11:15

КОМУНИКАЦИЯТА-КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Участието на лектора и представената тема са осигурени от Асоциацията на денталните мениджъри в България по договор с Български зъболекарски съюз

 

Ирена Соколова, България

 

“Комуникацията-ключът към успешното управление на денталната практика” е обучение предвидено за специалисти дентална медицина и собственици на дентални практики, като води до изграждане на умения да се комуникира успешно, както в ежедневието, така и в кризисна ситуация. Умелата комуникация помага за добро себеизразяване и себеизява, спокойно отстояване на граници, заявяване на цели и приоритети, както и за влияние върху другите.

Обучението формира знания за осъзнаване на връзката между чувства, емоции, мисли и поведение с тяхното взаимно потенциране и възможност за управление. Изгражда умения за осъзнаване и разбиране на емоциите на другите и същевременно за контрол на собствените, като степен на емеоционална интелигентност. Техниките и инструментите на обучението създават нагласа и намерение за партньорско общуване, с насърчаване на взаимно уважение в екипа и с клиентите.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева