16, June 2023
09:00 – 11:00

КЛИНИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА МОДЕРНА ЕНДОДОНТСКА ТЕРАПИЯ

Успехът на кореновото лечение зависи от пълното отстраняване на инфектираните тъкани от системата на кореновите канали. Днес, с развитието на никел-титаниеви ротационни системи, оформянето на коренови канали стана доста лесно и бързо. Въпреки механичното намаляване на бактериалната популация, не е възможно да се елиминират всички бактерии и отпилки от кореновите канали без използването на антибактериални разтвори и системи за активиране. Новите технологии правят възможно почистването на ендодонтското пространство, без да се уврежда зъбната структура. В тази презентация ще бъдат оценени характеристиките на известни и развиващи се средства за иригация и активация на разтвори в кореновите канали в светлината на актуалната информация от литературата.

 

Цели

  1. Как да използваме ефективно NaOCI , в съответствие с нови научни изследвания.
  2. Как да използваме ефективно системите за активиране и да ги адаптираме към минимално инвазивна ендодонтия.
  3. Представяне на SWEEPS, R-SWEEPS и GentleWave системите за иригация на коренови канали

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева