18, June 2022
15:30 – 16:00

Заедно превръщаме добрите идеи в успешен бизнес

Възможности за банково обслужване и финансиране от Пощенска банка

 

Пощенска банка e четвъртата по активи банка в България, с модерна клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има над 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране у нас. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк – клон България през 2016 г., а след това и Банка Пиреос България – през 2019 г. Те са поредната стъпка за затвърждаването на позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база.

На лекцията ще може да научите повече тенденциите и новостите в банковото обслужване, да разберете какви са възможностите обслужване и предоставяне на финансиране за Вашия бизнес, предлагани от Пощенска банка и да се запознаете с актуалните програми и гаранционни схеми, по които Банката е посредник.

 

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване