17, June 2023
15:00 – 16:00

Заболяванията на оралната лигавица в ежедневната практика

Общопрактикуващият дентален лекар ежедневно се сблъсква със заболявания и различни патологични състояния на оралната лигавица, които имат разнообразни етиология. Тези заболявания се манифестират общо взето еднообразно, независимо дали са предизвикани от локални причини или са симптоматични на някои общи заболявания, което създава диагностични затруднения. Въпреки, че повечето заболявания на оралната лигавица не са опасни за живота и здравето на пациента, зъболекарят трябва да се ориентира сред голямото разнообразие от нозологични единици, както и да е в състояние да разграничава, диагностицира и лекува по-често срещаните сред тях.

 

Водещ принцип на изложението в настоящата лекция е клинико-морфологичният принцип. В систематизиран вид лекцията представя основните групи орални лезии – бели, червени, пигментни, папиларни, везикуло-булозни, улцеративни. Този начин на подреждане създава организация при диагностиката и лечението на заболяванията на оралната лигавица. Денталният лекар може бързо да се ориентира в симптоматиката, да включи наблюдаваното изменение в дадена клинико-морфологична група, да го сравни и разграничи от другите заболявания или състояния, включени в тази група. Така се поставя относително точна клинична диагноза и при необходимост пациента се насочва за допълнителни изследвания (биопсия, лабораторни изследвания, образна диагностика) за уточняване на окончателната диагноза. Отделено е място и за оралните прояви на социално значимите системни заболявания, както и на лекарствено индуцираните състояния.

 

Във всяка клинико-морфологична група заболяванията са подредени според етиологичния фактор. Когато той е известен, лечението е етиотропно и дава най-добър резултат. Повечето заболявания на устната лигавица се лекуват със симптоматични средства. Макар че симптоматичното лечение на пръв поглед изглежда разнообразно, то е насочено срещу патогенетичните механизми на даден симптом. Направен е критичен преглед на достъпните терапевтични модалности. Лекцията е богато илюстрирана с над 60 клинични случаи на автора.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева