ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ В ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ

Лекцията разглежда възможностите на съвременната дентална медицина за осъществяване на ендодонтско лечение в едно посещение. Ще бъдат разгледани индикациите, контраиндикациите и стъпките за едносеансово кореново лечение. Ще бъдат представени различни стратегии за обработка на кореновите канали чрез изцяло машинен протокол на работа (съвременни никел-титаниеви инструменти Kerr, TF-adaptive, Traverse, Zenflex). Ще бъдат дискутирани начините за избор на иригационни протоколи. Ще бъдат обсъдени различни средства и методи на запълване на кореновите канали (студени методи с биоактивни материали; топли методи). В лекцията ще бъдат представени възможните усложнения, свързани с ендодонтско лечение в едно посещение, начините за справяне с тях и превенция.  В лекцията ще бъдат анализирани голям брой съвременни литературни източници по темата. Лекцията е онагледена с голям брой собствени снимков и видео материали и включва видео демонстрация за провеждане на ендодонтско лечение в едно посещение.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева