Директно пулпно покритие-очаквания и реалност

Директното пулпно покритие, като биологичен метод на лечение се прилага  при случаите на открита зъбна пулпа в резултат на прогресиране на зъбния кариес, травма (фрактура на зъбната коронка) или при откриването и по време на оперативно зъболечение на твърдите зъбни тъкани.

Успехът на този вид лечение зависи от голям брой фактори, засягащи възрастта на пациента и неговото общо здравословно състояние, в това число неговото пародонтално здраве, орална хигиена , мотивация, вредни навици и други, а също и факторите, касаещи самия зъб- обема  загуба на твърди зъбни тъкани, големина и състояние на откритата зъбна пулпа, хеморагия и бактериална контаминация, което би повлияло и  на трайното и херметично възстановяване.

Двата ключови момента от клиничния протокол, които с най-голяма тежест влияят върху оздравителния процес след директно пулпно покритие са начинът на препариране на твърдите зъбни тъкани и изборът на правилното пулпопокривно средство.

Днес, благодарение на развитие на високите технологии и създаването на нови биосинтетични материали, шансовете за повишаване на успеха след биологично лечение при тяхното прилагане все повече се увеличават. А дали е така?! Възможно ли е оздравявяне чрез създаване на истински „дентинов мост“ и кога?

Нашите експериментални и  хистологични резултати категорично доказват разликите при използването на три вида пулпопокривни средства, показваме  и тяхното адаптиране спрямо пулпната кухина с помощта на 3D CBCT образи.  Представяме формиран  „дентинов мост“ при един от изследваните пулпопокривни материали.  Чрез клинично проучване, използвайки лазер-доплер флоуметрия обективно оценяваме състоянието на зъбната пулпа след директно пулпно покритие и правим сравнение на оздравителния процес при два метода на зъбно препариране.

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева