17, June 2022
10:40 – 13:00

Директни композитни възстановявания във фронталната област: лесни и естетични

В ежедневната практика имаме различни изисквания от пациентите и клиничните ситуации. За справяне с предизвикателствата са развити  различни  системи композитни материали, с които да се улеснят процедурите във фронталната област. 

Послойната техника с композити беше описана преди години и често я използвахме в клиничната си практика. Някои от тези техники използват няколко разилчни опакера и слоеве композит, объркващи клинициста в решението кои да използва. Клиничната реалност в повечето дентални клиники се основава на опростени процедури, лесни за изпълнение, с удовлетворяваща естетика и дълготрайни резултати. 

Някои опростени послойни техники и ефективни възстановителни материали правят ежедневната практика лесна и предсказуема, позволяваща да се постигнат естетични и неразпознаваеми композитни възстановявания. 

В тази лекция ще бъдат представени стъпка по стъпка, от планиране до финиране и полиране,  опростена техника за директни естетични възстановявания, използвайки само две опакрени маси. 

Тази техника прави ежедневната работа на стоматолога лесна и предсказуема, постигайки невероятни естетични резултати. 

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване