16, June 2023
09:00 – 13:30

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИЯ СВЯТ

“Промяната е единственото постоянно нещо в живота”. Това е казал гръцкият философ Хераклит около 500 години преди новата ера. Дали е валидно и днес?

 

През последните десетилетия технологиите преобразуваха денталния свят из основи –  използваните нови материали и апаратури, протоколите и мисленето на клиницисти и зъботехници, получените резултати и цялостното преживяване на пациентите в денталния кабинет. Някои от тях са устойчиви и се налагат като възможен или основен инструмент за изпълнение на дадено лечение, докато други се появяват и не след дълго изчезват. Рискът да се инвестира в дентално оборудване, което впоследствие да се превърне просто в скъп периферен елемент от интериора в кабинета, е съвсем реален за собствениците на дентални практики. Той е по-голям при току-що предложени на пазара технологии, каквито не е имало досега и за които не е известно дали ще се наложат в клиничната практика с течение на времето.

 

Това вече не може да се каже за дигиталните технологии в денталната медицина и за интраоралните скенери. Те се прилагат успешно от години улеснявайки и оптимизирайки  лечебния процес както за лекарите по дентална медицина, така и за техните пациенти. Презентацията ще представи личния опит и гледната точка на д-р Ива Димчева за предимствата и качествената промяна, които внасят дигиталните отпечатъци в ежедневната дентална практика. В съвременния свят вече няма място за дентофобия. Това място е заето от съвременна апаратура, която прави денталната медицина красива, възможностите й – по-разбираеми за пациентите, а резултатите й допринасящи за свят с още повече здрави и щастливи усмихнати лица.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева