17, June 2023
09:45 – 10:30

ДИГИТАЛЕН ПРОТОКОЛ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ФРОНТА

В днешно време дигиталните технологии навлизат все повече в ежедневието на лекарите по дентална медицина и спестяват време и ресурс както на клинициста, така и на зъботехника,

оптимизират лечението и водят до предсказуеми резултати.

Използвайки предимствата им, ние можем по-добре да комуникираме с пациента, да визуализираме лечебния план, да тестваме проекта на бъдещите възстановявания, да обсъдим препарациите, възстановителните материали с пациента и с лабораторията.

В рамките на тази леция ще обсъдим протокола за дигитален Wax Up, прехвърлянето му в устата, дискусията с пациента и лабораторията за необходимите корекции и финалната естетична реставрация, която се извършва чрез стратификационна техника – послойно нанасяне на масите, водено от палатинален силиконов ключ.

Ще бъдат дискутирани техниките за нанасяне на композит, полиране и финални корекции на композитните възстановявания.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева