16, June 2023
09:00 – 13:30

ДИГИТАЛЕН ОТПЕЧАТЪК – ОТ КЛИНИКАТА ДО ЛАБОРАТОРИЯТА

Д –р Христина Галева

Катедра Протетична дентална медицина

Факултет по дентална медицина

Медицински университет – София, България

 

Снемането на коректен отпечатък винаги е в основата на прецизното протетично възстановяване. В последното десетилетие все по – застъпени в клиничната практика стават дигиталните методи за снемане на отпечатък. Бързото развитие на CAD/CAM системите и в частност различните скенери за дигитализация поставят пред практикуващия дентален лекар нови въпроси относно метода на сканиране, вида на скенера, предимствата и недостатъците на аналоговите и дигиталните протоколи на работа.

В лекцията ще бъде представено научно изследване, сравняващо различните методи за снемане на дигитален отпечатък. То включва три дигитални протокола на работа: директно интраорално сканиране, лабораторно сканиране на аналогов отпечатък и лабораторно сканиране на гипсов модел. Включени са различни търговски марки скенери (общо 7 скенера). Сравнени са общо 100 дигитални образа, като за целта е използвана специална компютърна програма. Ще бъдат представени и сравнени получените резултати. Ще бъдат посочени предимствата и недостатъците на различните дигитални протоколи за пренос на информацията от протезното поле към зъботехническата лаборатория. Ще бъдат дадени практически препоръки при избора на дигитален подход за снемане на отпечатък за фиксирани протезни конструкции.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева