Геродонтология

Развитието на технологиите, екологията, повишаването на стандарта на живота и качеството на здравните услуги, натрупването на познание дава възможност на все повече хора да доживеят до напреднала и преклонна възраст. Удълженият живот е голям успех на човечеството – медицински и социален, но и предизвикателство, поради възникването на нови проблеми.

Гериатричните пациенти са специфична група поради промените, които неминуемо настъпват с времето, уязвимостта си към физиологични, психологични, социални и здравословни проблеми.

Изследването на характеристиките на гериатричния пациент и особеностите на стареенето са важни за повишаване на лекарската квалификация и добиване на компетенции, подобряващи грижата за тези пациенти, и е наложителна предвид демографските тенденции.

Хората днес запазват до преклонна възраст все повече от своите естествени зъби и имат необходимост от специфични превантивни и възстановителни грижи. Лечението и отговарянето на тези изисквания в денталния кабинет понякога е предизвикателство, но и възнаграждаващо преживяване. Членовете на денталния екип трябва да са по-добре подготвени да посрещнат тези изисквания чрез задълбочено познаване на нуждите и лечения, специфични за тези пациенти.

Гериатричната дентална медицина разглежда предоставянето на дентална помощ на възрастни хора, включваща превенция, диагностика, лечение на проблеми, свързани със заболявания, дължащи се на възрастта. Целта й е да подготви специалистите за придобиване на умения, знания, конпетенции и опит за лечение на пациенти в институционална, обществена или частна среда. Лошото орално здраве се счита за рисков фактор за общи здравословни проблеми. Най-възрастните хора са по-податливи на орални проблеми или заболявания поради увеличаване на хроничните болести и физически или умствени увреждания. По този начин възрастните хора формират отделна група по отношение на предоставянето на грижи. Геродонтологията предоставя цялостен преглед на процеса на стареене и значението му за оралното здраве и денталната медицина. Поддръжка на здравето на устата в тази възрастова група е важно не само за качеството на живот, но и за поддържането на общото здраве.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева