16, June 2023
11:00 – 11:35

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ НА БОЛКАТА И ВЪЗПАЛЕНИЕТО В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Фирмена презентация на „Sandoz

Доц. д-р Елка Радева, дм

Катедра Консервативно зъболечение

Факултет по дентална медицина

Медицински университет – София, България

 

За симптоматично и краткосрочно лечение на болкови състояния, свързани със зъбна болка, болка след дентални процедури, както и болка след хирургична интервенция, най-често в денталната практика се използват нестероидни противовъзпалителни средства (1,2).

При по-тежки възпалителни процеси могат да се назначат и антибиотици. Промяната в микробиома, в следствие на антибиотичната терапия, е една от причините за включването на пробиотик. Друга причина е допълнителното противовъзпалително действие, което някои пробиотични щамове могат да окажат. Пробиотиците са храни и продукти, съдържащи значителен брой жизнеспособни организми, които променят микрофлората на гостоприемника с цел да доведе до полезни ефекти за здравето (2,3).

Болката в устната кухина може да бъде и вследствие на травма на лигавицата от зъбни протези, поява на афти и стоматити. При тези състояния е подходящо да се използват локални антисептици с антибактериална и антивирусна активност.

В презентацията ще бъдат разгледани някои от болковите състояния и възможни терапевтични схеми за повлияването им.

 

Библиография/References:

  1. Фармакология. Под редакцията на проф. Румен Николов, Медицинско Издателство „Арсо“, София, 2020
  2. Радева Е. Аспекти на ендодонтската болка. Издателство „Дайрект Сървисиз“, София, 2020.
  3. Pagnini C. et al., World J Gastroenterol 2018 November 7; 24(41): 4652-4662

BG2305021220/02-May-2023

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева