16, June 2023
14:00 – 15:30

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПАРОДОНТИТA И СИСТЕМНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ПРОМЯНА НА ПАРАДИГМАТА?

Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на „Oral B

 

 

Д-р Харалампос Калайцакис, Гърция

Член на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология

Член на Европейска федерация по пародонтология 

Член на Американска академия по пародонтология

 

 

Според последните епидемиологични проучвания тежкият пародонтит, или пародонтитът в III и IV стадий (в съответствие с новата класификация на пародонталните заболявания) е шестото най-разпространено заболяване в света.

Преките разходи за лечение на заболяванията на зъбите (кариес, пародонтит) в световен мащаб представляват 4,6% от глобалните разходи за здравеопазване. Пародонтитът е сериозен проблем за общественото здраве. Освен това е свързан с повече от петдесет системни заболявания.

Вече има значителен набор от доказателства в подкрепа на независимите връзки  между тежкия пародонтит и някои незаразни заболявания, включително диабет, сърдечно-съдови заболявания, хронична обструктивна белодробна болест и хронична бъбречна болест.

В действителност тежкият пародонтит е самостоятелно и значимо свързан със смъртността от  сърдечно-съдови заболявания в няколко различни популации. Предложените механизми включват бактериемия и свързаните с нея  възпалителни системни усложнения, включително повишаване на нивата на С-реактивния протеин и оксидативния стрес. В популации с мултиморбидност, например хронично бъбречно заболяване със съпътстващи диабет и пародонтит, пародонтитът е свързан със значително намалена преживяемост. Изглежда сякаш пародонтитът може да бъде модифицируем нетрадиционен рисков фактор за повлияване на сърдечно-съдови заболявания.

Ще бъдат обсъдени актуални научни доказателства относно двупосочната връзка между пародонтита и захарния диабет и между пародонтита и сърдечно-съдовите заболявания и ще бъдат дадени насоки за работа на здравни специалисти, лекари и зъболекари.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева