ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА – СИМПТОМИ И ПОДХОДИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ

Фирмена презентация на „Берли-Хеми/А. Менарини България“

 

Проф. д-р Владимир Панов д.м.н.

Катедра Консервативно зъболечение и орална патология

Факултет по дентална медицина

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, България

 

Устната кухина е особено податлива на проявите на вирусни заболявания. Вирусните инфекции често имат субклиничен ход и клиничните прояви под формата на орални лезии са резултат от вирусна клетъчна деструкция или имунния отговор към вирусни протеини.

Оралните лезии в много случаи са първоначалната проява или дори единственият признак на заболяване. Такива лезии могат да представляват диагностично предизвикателство, тъй като клиничната картина е многообразна. ДНК вирусите, най-често засягащи оралната лигавица са членове на семействата Herpesviridae, Papillomaviridae и Poxviridae, а на РНК вирусите  – Ентеровируси и Парамиксовируси. Поставянето на окончателна диагноза понякога е изключително трудно. Навременното разпознаване на лезиите намалява риска от усложнения.

При имунокомпетентни индивиди повечето вирусни инфекции на устната лигавица преминават за две седмици единствено със симптоматично лечение. В някои случаи може да е необходим междупрофесионален екип от лекари, за да се установи окончателна диагноза, да се започне терапия и да се насочат високорисковите пациенти. Правилната координация и комуникация на междупрофесионалния здравен екип ще сведе до минимум заболеваемостта, свързана с продължително, тежко или нелекувано заболяване.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева