Взимане на клинични решения при лечението на периимплантатни инфекции

Би ли могъл да бъде запазен имплантат, включен в оклузията, който показва признаци на периимплантит е важно клинично решение, което изисква комплексен подход към клиничната ситуация, биологичният профил на пациента и представените рискови фактори за развитие на инфекция. Повечето клинични протоколи за лечение на периимплантатни инфекции са базирани на стандартния подход при третиране на пародонтални заболявания- главната цел е овладяването на инфекцията. Това може да включва корекция на протетичните конструкции с цел по-добро почистване, както и процедури по професионално отстраняване на натрупалите се по имплантатната повърхност плаков биофилм и твърди отлагания. В някои напреднали случаи се налага хирургичен достъп за оптимално почистване на натрупванията. По време на тази хирургична интервенция може да се проведе и процедура по костна аугментация, за да се коригира получили се в следствие на възпалението костни дефекти. Към настоящия момент има много малко научни разработки върху лечението на периимплантатните заболявания, поради което повечето резултати при третирането им се базират на клиничен опит. Въпреки това тези състояния са обект на активни научни изследвания в момента и непрекъснато се получават нови данни , които се очаква да послужат за основа на нови, по-подробни клинични протоколи.

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева