16, June 2023
09:00 – 13:30

БЪДЕЩЕТО НА 3D ПРИНТИРАНЕТО И ЗАСИЛВАЩАТА МУ СЕ РОЛЯТА В МЕДИЦИНСКАТА И ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Гл. ас. д-р Тодор Богданов

3DLab

Катедра по Медицинска физика и биофизика

Медицински факултет

Медицински университет – София, България

 

От първите изследвания на добавяне на материали (additive manufacturing) през 80-те години на ХХ век от д-р Хидео Кодама и Чарлс ‘Чък’ Хъл до RepRap проектът развитието на 3D принт технологиите е насочено към свободата да визуализираме представите си. Тази технология в наши дни не е само нова платформа за създаване на изкуство и развлечение, а намира все по-широко приложение в архитектурата, индустрията и науката. Медицината определено се разкрива като перспективна област за приложението на адитивните технологии. Широкият спектър от методи на принтиране в съчетание с постоянно развиващата се и обогатяващата се гама от материали предлагат алтернативен или напълно нов подход към редица предизвикателства в медицината.

Фокусът на лекцията е върху приложението на 3D технологиите в денталната и медицинската практика. Ще се разгледат основните принципи на 3D принт технологиите и техните предимства в сравнение с традиционните методи за изработка на медицински импланти и протези заедно с предизвикателствата, пред които е изправено приложението на тази технология в денталната и общата медицина. Ще бъдат обсъдени технологичните, регулаторни, етични и социални трудности, които ограничават по-широкото приложение в медицината.

В контекста на денталната медицина, ще бъдат разгледани начините, по които тримерните модели могат да бъдат използвани за създаване на зъбни импланти, протези и други дентални конструкции. Също така ще се обсъдят предимствата на използването на 3D принт технологии в денталната медицина, включително по-голяма точност, по-добра функционалност и по-кратко време на изработка. Ще се представят възможностите за създаване на реалистични тренировъчни модели с цел планиране и проиграване на сложни и редки медицински интервенции. Ще се разгледат и ограниченията от материалите, използвани за принтиране, както и нуждата от подходяща обучение на медицинския персонал.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева