АФТОЗЕН СТОМАТИТ, ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОДХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Фирмена презентация на „Берли-Хеми/А. Менарини България“

 

Проф. д-р Владимир Панов, д.м.н.

Катедра по консервативно зъболечение и орална патология

Факултет по дентална медицина

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, България

 

В устната кухина може да се открият голям брой сапрофитни и патогенни микроорганизми. Значителна част от тях представляват опасност за развитието на локални инфекции, които понякога могат да прераснат в системни. Поради отворения инвазивен характер на процедурите, използвани в рутинната дентална практика, рискът от заразяване е повишен. Важно е да се знае, че опасността е разнопосочна – както за пациента, така и за лекуващия го специалист, за персонала, за следващите пациенти.

Основен начин на заразяване в денталната практика е прекият контакт със слюнка или кръв; инфекцията може да се пренесе и по въздушно-капков механизъм чрез издишания въздух. От значение са количеството и вирулентността на микроорганизма, както и състоянието на имунната система на пациента и денталния медик.

Оралните лезии (ерозии и язви) са често срещани в областта на орофарингеалната мукоза. Въпреки че ерозията представлява увреждане само на лигавицата, а язвата засяга и lamina propria (язвите обикновено са болезнени, покрити с белезникава псевдомембрана, заобиколена от възпалително хало), често между двете лезии не се прави разлика. Причина за поява на лезии в устата може да бъдат различни физични, химични или инфекциозни дразнители, но също да са резултат на имунен или хранителен дефицит, системно заболяване, алергично състояние. 

Афтозните лезии възникват вследствие или при еволюцията на везикуло-булозните лезии в устната кухина. Състоят се от разнообразна група заболявания, включващи болестта ръка-крак-уста, херпангина, първичен херпетичен стоматит, рецидивиращ херпетичен стоматит, Ебщайн-Бар вирусна инфекция, цитомегаловирусна инфекция и др. 

Ще обърнем внимание на проявите в устната кухина при тези заболявания, на общите симптоми, оплакванията на пациентите, диференциална диагноза и възможните терапевтични схеми.

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване