17, June 2022
14:00 – 16:00

Антибиотици в eндодонтията

Широката употреба на антибиотици е възможно да причини антибиотична резистентност към бактериалните щамове. Това също е важно по отношение на оралната микробиота и използването на антибиотици за справяне с орални и зъбни инфекции. Целта на тази лекция е да се направи преглед на настоящата литература за индикациите и противопоказанията за употреба на антибиотици и да се дадат някои препоръки за предотвратяване на прекомерната употреба на антибиотици. Ендодонтските инфекции, водещи до пулпит, апикален периодонтит или апикален апсцес, са полимикробни, включващи комбинация от грам-положителни, грам-отрицателни, факултативни анаероби и строги анаеробни бактерии. Повечето ендодонтски инфекции са ограничени в зъба и могат да бъдат успешно управлявани, чрез лечение на кореновите канали. Антибиотиците са ненужни при необратими пулпити, некротична пулпа и локализирани остри апикални абсцеси. Въпреки това, когато има системно заболяване и бързо и дифузно разпространение на инфекцията, антибиотиците могат да се използват като допълнение на лечението на кореновите канали. Използването на локални антибиотици по време на лечение на коренови канали не е подкрепено от доказателствата. Предотвратяването на бактериално замърсяване при травматични наранявания, особено при авулзия, влияе върху прогнозата за засегнатите зъби. Настоящите насоки препоръчват системна антибиотична терапия на пациенти с авулсия на постоянен зъб, който ще се реплантира. При други травматични наранявания, като фрактури или луксация, не е необходимо прилагане на антибиотик. При здрави индивиди всяка бактериемия, генерирана от ендодонтско лечение, бързо се отстранява и не причинява усложнения, но антибиотиците трябва да се предписват на пациенти със системни заболявания с компрометиран имунитет  или пациенти с инфекциозен ендокардит, протези на сърдечни клапи или скорошна смяна на протеза на ставите.

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване