Уважаеми кмете на град Бургас,
Уважаеми гости,
Уважаеми лектори,
Уважаеми спонсори,
Уважаеми изложители,
Уважаеми колеги и приятели,
С огромно удоволствие и дълбоко уважение заставам пред вас днес в красивия град Бургас, за да отбележа 22-рия Международен научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС), един от първите конгреси, част от продължаващото обучение на Световната дентална федерация FDI Continuous Education (CE FDI). Това събитие, създадено, ръководено и провеждано от БЗС, под патронажа на Община Бургас, се превърна във фар за знания и иновации в денталната общност през последните 21 години.
“Salus aegroti suprema lex”– благосъстоянието на пациента е най-важният закон. Тази древна поговорка отеква и ще отеква в залите на този Конгрес, служейки като пътеводна звезда за нашите обсъждания и открития. Всяка година, когато се събираме, ние се ангажираме отново с този кардинален принцип, като гарантираме, че всеки напредък, всяко проучване и всяка дискусия в крайна сметка служат за благосъстоянието на онези, които обещаваме да лекуваме и да защитаваме.
„Non sibi, sed omnibus“– не за себе си, а за всички. Този конгрес въплъщава това мото, като насърчава среда на споделени знания и взаимно развитие. Лекциите, постерните и устни доклади, дискусиите и работилниците, които се провеждат тук, стимулират не само нашия интелект, но и нашия ангажимент към етичната практика и грижата, насочена към пациента. „Primum non nocere“– първо, не вреди. Този принцип е дълбоко залегнал в нашата работа, напомняйки ни за отговорността, която носим като доставчици на здравни услуги.

Позволете ми от имената на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз, Организационния и Научния комитети на конгреса и от мое име да пожелая на всички вас сесии, изпълнени с ентусиазъм и нетърпеливо очакване за знанията, които ще споделим и напредъка, който несъмнено ще постигнем заедно.
Бог да ви благослови!
На многая лета!

Д-р Николай ШарковПредседател на Управителния съветна Българския зъболекарски съюз

Председател на Организационния комитетна 22-рия Международен научен конгресна Българския зъболекарски съюз

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Конгресна такса (краен срок 21.05.2024)

200

лева

Записване за Гала вечеря (краен срок 21.05.2024)

90

лева