Регистрирайте се в офиса на Вашата районна колегия.

Ранно записване до 23.05.2023

200лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250лева

Записване за Гала вечеря

90лева
*50% отстъпка от основната конгресна такса за студенти и докторанти

Условия за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС – 16-18 юни 2022 г. 

20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18 юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина. 

За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.
УЧАСТИЕ В 20-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 16-18 ЮНИ 2022 г., 

 

Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС – до 15и юни 2022 г.

 

  • Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 160 лв. до 20.05.2022 г. Таксата включва участие научната програма, участие в откриване и коктейл.
  • Конгресна такса от 21.05.2022 г. до 15.06.2022 г.  – 200 лв.
  • Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. 
  • Streaming на научната програма – 80 лв.
  • Стойност на куверт за галавечеря – 90 лв. Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата, но не по-късно от 20.05.2022 г.

Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

 

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

 

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева