ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪТ, БУРГАС

Събота, 18.06.2022 г.

17.00 – 18.30 Представяне на постерите пред Научния комитет

 

Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска

 

 1. ПОЗНАНИЯ НА  СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА МОЛАРНО-ИНЦИЗИВНА ХИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ

С. Петрова*, Т. Нихтянова ДМ*, П. Сапунарова ДМ*, К. Табутова*, А. Бейли**

 

 1. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА P11-4, CPP-ACFP И ИНФИЛТРАЦИЯ НА СМОЛА ВЪРХУ ИЗКУСТВЕНИ НАЧАЛНИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ

И. Узунова*, С. Петрова*, К. Георгиев, ДМ**, Д. Даналев, ДМ***, А. Белчева, ДМ*

 

 1. АНАЛИЗ НА МЕТОДИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОСНОВНИ ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Р. Васкова,  Н. Апостолoв ДМ, Т. Узунов ДМ

 

 1. ТРИИЗМЕРНО ПРИНТИРАНИ ОРТОДОНТСКИ РЕТЕНЦИОННИ АПАРАТИ

Н. Стоянова*, Й. Стоев**, Р. Грозданова-Узунова ДМ***, Т. Йорданова-Игнатова ДМ****, В. Богданов ДМ****, И. Танева*****, Т. Узунов ДМ******

 

 1. ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ И СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ*

Ст. Ненов, П. Божинов ДМ, Б. Бонев ДМ

 

 1. БАРИЕРИ ЗА ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТИТЕ*

Ст. Ненов, П. Божинов ДМ, Б. Бонев ДМ

 

 1. БАРИЕРИ ЗА ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ ОТ СТРАНА НА ДЕНТАЛНАТА ПРОФЕСИЯ*

Ст. Ненов, Б. Бонев ДМ

 

 1. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕТАЙНЕР ЧРЕЗ ДИГИТАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ФРЕЗОВАНЕ С CNC ФРЕЗА

Ф. Иванов, Вл. Петрунов ДМ

 

 1. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФИЛТРАНТ И АДХЕЗИВ В  НЕКАВИТИРАНИ АПРОКСИМАЛНИ КАРИЕСНИ ЛЕЗИИ

В. Тодорова ДМ, И. Филипов ДМ

 

 1. ПЕТГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА С КСЕНОГЕНЕН ТРАНСПЛАНТАТ

Е. Джонгова ДМ, В. Георгиева, И. Петрова, И. Димитров

 

 1. МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Т. Петкова, Н. Мусурлиева ДМ, И. Попова, К. Димитров

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева