ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪТ, БУРГАС

Събота, 18.06.2022 г.

17.00 – 18.30 Представяне на постерите пред Научния комитет

 

Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска

 

 1. ПОЗНАНИЯ НА  СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА МОЛАРНО-ИНЦИЗИВНА ХИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ

С. Петрова*, Т. Нихтянова ДМ*, П. Сапунарова ДМ*, К. Табутова*, А. Бейли**

 

 1. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА P11-4, CPP-ACFP И ИНФИЛТРАЦИЯ НА СМОЛА ВЪРХУ ИЗКУСТВЕНИ НАЧАЛНИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ

И. Узунова*, С. Петрова*, К. Георгиев, ДМ**, Д. Даналев, ДМ***, А. Белчева, ДМ*

 

 1. АНАЛИЗ НА МЕТОДИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОСНОВНИ ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Р. Васкова,  Н. Апостолoв ДМ, Т. Узунов ДМ

 

 1. ТРИИЗМЕРНО ПРИНТИРАНИ ОРТОДОНТСКИ РЕТЕНЦИОННИ АПАРАТИ

Н. Стоянова*, Й. Стоев**, Р. Грозданова-Узунова ДМ***, Т. Йорданова-Игнатова ДМ****, В. Богданов ДМ****, И. Танева*****, Т. Узунов ДМ******

 

 1. ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ И СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ*

Ст. Ненов, П. Божинов ДМ, Б. Бонев ДМ

 

 1. БАРИЕРИ ЗА ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТИТЕ*

Ст. Ненов, П. Божинов ДМ, Б. Бонев ДМ

 

 1. БАРИЕРИ ЗА ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ ОТ СТРАНА НА ДЕНТАЛНАТА ПРОФЕСИЯ*

Ст. Ненов, Б. Бонев ДМ

 

 1. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕТАЙНЕР ЧРЕЗ ДИГИТАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ФРЕЗОВАНЕ С CNC ФРЕЗА

Ф. Иванов, Вл. Петрунов ДМ

 

 1. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФИЛТРАНТ И АДХЕЗИВ В  НЕКАВИТИРАНИ АПРОКСИМАЛНИ КАРИЕСНИ ЛЕЗИИ

В. Тодорова ДМ, И. Филипов ДМ

 

 1. ПЕТГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА С КСЕНОГЕНЕН ТРАНСПЛАНТАТ

Е. Джонгова ДМ, В. Георгиева, И. Петрова, И. Димитров

 

 1. МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Т. Петкова, Н. Мусурлиева ДМ, И. Попова, К. Димитров

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Конгресна такса (краен срок 21.05.2024)

200

лева

Записване за Гала вечеря (краен срок 21.05.2024)

90

лева