ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИМСТВА НА СВСТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА СЛУЧАИ С ХИПЕРДОНТИЯ

М. Грънчаров, Г. Гургурова, Г. Йорданова-Костова ДМ

 

ПРЕДИМСТВО НА ДИГИТАЛНОТО СКАНИРАНЕ В ОРТОДОНТИЯТА

Г. Гургурова, М. Грънчаров, Г. Йорданова-Костова

 

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОИНФЛАМАТОРНИ ЦИТОКИНИ И ПАРОДОНТИТ

З. Пашова-Тасева, А. Млъчкова ДМ

 

МУКОГИНГИВАЛНИ ПРОБЛЕМИ – СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

А.Млъчкова ДМ, З.Пашова-Тасева

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕСКОП КОРОНКИ ПРИ ЧАСТИЧНОТО ПРОТЕЗИРАНЕ (АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ)

М.Урумова, Г.Тодоров ДМ, Ст.Златев ДМ

 

ТЕЛЕСКОП-КОРОНКИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕТЕНТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М.Урумова

 

 

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

***

лева

Записване за Гала вечеря

***

лева

Директно онлайн излъчване