ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИМСТВА НА СВСТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА СЛУЧАИ С ХИПЕРДОНТИЯ

М. Грънчаров, Г. Гургурова, Г. Йорданова-Костова ДМ

 

ПРЕДИМСТВО НА ДИГИТАЛНОТО СКАНИРАНЕ В ОРТОДОНТИЯТА

Г. Гургурова, М. Грънчаров, Г. Йорданова-Костова

 

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОИНФЛАМАТОРНИ ЦИТОКИНИ И ПАРОДОНТИТ

З. Пашова-Тасева, А. Млъчкова ДМ

 

МУКОГИНГИВАЛНИ ПРОБЛЕМИ – СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

А.Млъчкова ДМ, З.Пашова-Тасева

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕСКОП КОРОНКИ ПРИ ЧАСТИЧНОТО ПРОТЕЗИРАНЕ (АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ)

М.Урумова, Г.Тодоров ДМ, Ст.Златев ДМ

 

ТЕЛЕСКОП-КОРОНКИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕТЕНТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М.Урумова

 

 

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Конгресна такса (краен срок 21.05.2024)

200

лева

Записване за Гала вечеря (краен срок 21.05.2024)

90

лева