Уважаеми колеги от България и от чужбина,
Уважаеми лектори и гости,

 

Провеждането на научен конгрес изисква целенасочена, продължителна и системна подготовка. Погледнато ретроспективно определено може да се каже, че усилията на председателите и секретарите на нашия съюз, както и на организационните и научните комитети на проведените Научни конгреси на Български зъболекарски съюз през изминалите 18 години, са били насочени към осигуряване на атрактивни лектори и разнообразни тематични програми, представящи новите тенденции в денталната медицина и даващи реални възможности за осъвременяване на практическата дейност на всеки от нас. Независимо от вариращия през годините интерес на колегите, по своята същност и цел ежегодният Научен конгрес е най-важното събитие, организирано от БЗС и провеждано по традиция в гостоприемен Бургас.
И ето ни на прага на поредния Научен конгрес на Български зъболекарски съюз. Една от изненадите през тази година е свързана с промяна на мястото на предстоящия конгрес. Отново в началото на летния сезон, отново в близост до морето, но този път в друг слънчев град – Поморие, природните дадености на който предлагат безспорни възможности за поддържане и съхраняване на общото и оралното здраве.
Вярвайки в успешното провеждане на очаквания 19-ти Научен конгрес на БЗС в изключително комфортна обстановка, си позволявам от свое име и от името на членовете на Научния комитет да Ви пожелая ползотворно и приятно участие.

Председател на Научния комитет
на 19-тия Научен конгрес на БЗС:
Проф. д-р С.Топалова-Пиринска, дм

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване