Състав на Научния комитет на 21-ия Научен конгрес на БЗС:

 Проф. д-р Тодор Узунов, доктор – председател

Доц. д-р Деян Нейчев, дм – зам.-председател

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм – зам.-председател

Доц. д-р Елка Радева, дм – главен секретар

Членове:

Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм

Проф. д-р Методи Абаджиев, дмн

Проф. д-р Лаура Андреева, дмн

Доц. д-р Камен Коцилков, дм

Проф. д-р Ани Белчева, дм

 

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Конгресна такса (краен срок 21.05.2024)

200

лева

Записване за Гала вечеря (краен срок 21.05.2024)

90

лева