Есенна Сесия на РФ „Верея дент“

6.10.2018 г. зала Тервел  хотел Парк  Стара Загора

9.00-10.00 Регистрация

10.00-12.15 Клиничен анализ на оклузалните съотношения. Доц. Мариана Димова, ФДМ-София

12.15 – 14.30 Обяд

14.30-16.45 Ендодонтско лечение и възстановяване на постоянни зъби с незавършено кореново развитие. Д-р Йордан Търпоманов ФДМ-Пловдив

17.00 Коктейл