ПРАВИЛНИК ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА