ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ