ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията по регистрация и членство