ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО КВАЛИФИКАЦИЯ И АКРЕДИТАЦИЯ