ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО КОМУНИКАЦИЯ НА БЗС