ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ИНФОРМАЦИЯ НА БЗС