ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДЕНТАЛНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОДУКТИ