ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА