ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА