ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017