ПРАВИЛНИК ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ НА БЗС