Отчет за приходите и разходите за стопанската дейност на БЗС за 2018 г.