Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения