24-и Международен дентален конгрес на Турската дентална асоциация

24-и Международен дентален конгрес на Турската дентална асоциация

В периода 27-30 септември 2018 г. в Анкара, Турция ще се проведе 24-и Международен дентален конгрес на Турската дентална асоциация. Допълнителна информация може да откриете на официалната страница на Конгреса: http://www.tdacongress.org/