Проф. д-р Юлия Каменова

Проф. д-р Юлия Каменова

Проф. д-р Юлия Емилова Каменова, доктор, DDG, HDG, SAABI

Висше образование – Стоматологичен факултет, София – 1983 г.
Трудов стаж – 33 години (1983 – 2016)
Кариерно развитие и специализации:
• 1989 г. – придобива Специалност “Обща стоматология”;
• 1985 г. – член на Българската асоциация на младите научни работници;
• 1987 г. – член на Българската асоциация на научните работници,
пет години – секретар на стоматологичната секция;
• 1993 г. – асистент в Катедрата по ортопедична стоматология, СФ – София;
• 1993 г. – придобива научна степен “Кандидат на медицинските науки”
Дисертация: Каменова, Юлия Емилова.” Оценка на корозионната устойчивост на стоматологичните сплави”. С., СФ, 1993, 194 с.
• 1995 г. – член на Австрийската научна асоциация;
• 1995 г. – член на Асоциацията по физика и биофизика;
• 1995 г. – старши асистент;
• 1997 г. – придобива специалност “Протетична стоматология”;
• 1997 г. – главен асистент;
• От 2004 г. – доцент в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ – София
• От 2014 – професор в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ – София

• Председател на Лазерен кариерен център за обучение по лазерна медицина

• Председател е на Българската Академия по лазерна дентална медицина – БАЛДМ
• Активен член и гост лектор в ISOLA, Виена, Австрия
• Активен член, преподавател, гост – лектор член на борда на Европейската дивизия на WFLD, Брюксел, Ница
• Гост – лектор в европейския университет за магистърска степен по лазерна терапия
• (EMDOLA: Лиеж, Ница, Аахен)
• 2004 г. – Активен член и гост лектор в ALD – награда, ALD – победител
• 2004 г. – Стандартно ниво на владеене – Лазери в стоматологията
• 2004 г. – Медицински университет ,спечелен грант – Сребърна Панацея
• 2007 г. – Напреднало ниво на владеене на лазерите
• Почетен директор на IBC, Кеймбридж, Великобритания
• Научен дипломат за България – ABI, USA
Great Women of the 21st Century – LLLT, Laser Acupuncture – 2008
Научна дейност: над 100 публикации и участия в научни форуми, 1 ръководство , компендиум по предклиника на протетичната дентална медицина на английски език, предназначен за англоговорящите студенти от първи и втори курс.
Участие в ред. колегии: главен редактор на сп. „Дентална медицина”, главен редактор на „ Лазерна медицина”-Инфодент, член на редколегия “The Journal of Oral Laser Applications” ISOLA, член на редколегия “Laser”-WFLD
Членство в професионални организации: БЗС и БНСД-
Заемана длъжност – професор по протетична дентална медицина,
катедра по протетична дентална медицина при Факултета по дентална медицина към Медицински Университет – грл София
Основни дейности и отговорности – лекции по предклиника и клиника на протетичната дентална медицина, следдипломно обучение по лазерна дентална медицина на български и чуздрестранни англоговорящи студенти.
Име и адрес на работодателя – Медицински Университет, Факултет по дентална медицина, бул. “Георги Софийски”, 1-3, ет.8, к-т 810
Лични умения и компетенции – естетична дентална медицина, лазерна дентална медицина
Майчин език български
Езикови познания: английски, френски и руски език
Организационни умения – Председател на Българската асоциация по лазерна дентална медицина, член на Борда на Европейската дивизия на WFLD
Компютърна грамотност – сертификати от 1995 и 2005
Други умения – баскетбол, гоблени, шофьорска книжка

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване