Проф. д-р Людмила Максимовская

Проф. д-р Людмила Максимовская

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
1972 г. Дипломира се в Московский государственный медико-стоматологический университет
1972 – 1992 г. Последователно е ординатор, ассистент, доцент и професор към Катедра «Терапевтична стоматология» към МГМСУ им.А.И.Евдокимова
oт 2000 г. Ръководител Катедра «Терапевтична стоматология» към МГМСУ им.А.И.Евдокимова

ОБРАЗОВАНИЕ
1972 Висше образование. Специалност СТОМАТОЛОГИЯ
1992 Доктор на медицинските науки
1995 Присъдено научното звание Професор

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Руски език – роден език
Английски език С1/С2

НАУЧНА АКТИВНОСТ
Публикации -250 в руски и чуждестранни издания
Презентации- 95 посреди и доклади
Участия в научни конференции – 147
Семинари – 95
Награди и призове: «Заслуженный врач Российской Федерации»
Членства: Член на стоматологичната асоциация на Русия
Сертификати: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология общей практики»

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване