08, June 2019
10:30 – 12:20

Съвременното протетично лечение в контекста на новата ера

Денталната медицина, базирана на доказателства, промени научния подход в  протезирането, като постави ударението  върху клиничните умения в една от най-бурно развиващите се области на денталната медицина. Постигнатият огромен напредък в разработването на нови дентални материали,   неминуемо даде своето отражение и върху начините на протезиране.

С новите течения в адхезивната и естетичната дентална медицина  типа на възстановяванията и използваните  материали са променят.

От друга страна, интегрирането на оралната имплантология с протетичната дентална медицина допринесе за тенденцията към лечение с възстановявания, водени от биологичните характеристики на наличните тъкани  и прилагане на научните достижения в областта на протетичната дентална медицина. Триизмерната цифрова технология се очертава  като  новия технологичен пробив, който промени протетичните  диагностика, планиране  и лечението из основи.

В тази лекция ще бъдат разгледани новите концепции и материали в протетичната област. Ще обсъдим променящите се начини на лечение от гледна точка,  основана на доказателства

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване