08, June 2019
13:15 – 14:30
Speakers

Представяне на постерите пред научния комитет

ПОСТЕРНА ПРОГРАМА
ГРАНД ХОТЕЛ „ПОМОРИЕ“
06-08.06.2019 г. /петък и събота/
Събота, 08.06.2019 г.
13.00 – 14.30 Представяне на постерите пред Научния комитет

Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска
1. ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА
М. Христозова, Хр. Кисов, Т. Боева, Д. Шопова, А. Бари

2. КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ И ЯКОСТ НА ОПЪН НА ЧЕТИРИ ВИДА НЕБЛАГОРОДНИ СПЛАВИ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИКА СЛЕД ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ОТЛИВАНЕ
З. Томова, А. Влахова, Д. Радев, Хр. Кисов, М. Христозова

3. РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНИ УВРЕЖДАНИЯ.
Р. Атаир, Хр. Кисов, С. Янков, Е. Василева, Я. Жекoв

4. ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КАРИЕСА И КЪРМЕНЕТО/АДАПТИРАНОТО МЛЯКО ПРИ ЗДРАВИ ДЕЦА
Р. Боговска-Гигова, Р. Кабакчиева

5. ПРОМЕНИ В МИКРОТВЪРДОСТТА НА ЕМАЙЛА СЛЕД ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ И РЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ С ХИБРИДНИ ГЕЛНИ МИКРОЧАСТИЦИ (IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ)
А. Бончев, Р. Василева, М. Симеонов

6. ПОЛОВИ ХОРМОНИ И СУБГИНГИВАЛНА МИКРОФЛОРА ПРИ ДЕЦА
С ГИНГИВИТ
Н. Митова, З. Лазарова, М. Рашкова

7. КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА АЛЕРГИЗИРАЩИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛАСТМАСИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РЕПАРАТУРИ
Н. Миланов, Т. Узунов, А. Киселова

8. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП ДО ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г.
Ст. Ненов, Кр. Цоков, Б. Бонев

9. ДЪЛБОЧИНА НА ГИНГИВАЛЕН СУЛКУС ПРИ ЗДРАВИ ДЕЦА
СЪС ЗЪБИ В ПРОБИВ
Н. Митова, Хр. Танкова, М. Рашкова

10. ЕСТЕТИЧЕСКО ПОВЛИЯВАНЕ НА БЕЛИ ФЛУОРОЗНИ ЛЕЗИИ ЧРЕЗ ИНФИЛТРИРАНЕТО ИМ С ПЛАСТМАСA
В.Тодорова, И. Филипов, А. Халик, П. Верма

11. ИНТЕРСЕПТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЗАГУБА НА ВРЕМЕНЕН КУЧЕШКИ ЗЪБ (КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
М. Калайджиева, К. Тодорова-Плачийска

12. КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСТАЛНА ЗАХАПКА ПРИ РАСТЯЩИ ПАЦИЕНТИ(КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
К. Георгиев, К. Тодорова-Плачийска
13. ОРАЛНО ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ДЕЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
Г. Трифонова

14. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕТЕНЦИОННАТА СИЛА ПРИ ТЕЛЕСКОП КОРОНИТЕ
М. Урумова, Г. Тодоров, Св. Александров, Ст. Златев

15. НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ПРОТОКОЛИ ОТ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
И. Ценова, E. Карова
16. ИЗСЛЕДВАНЕ ВОДОПОГЛЪЩАЕМОСТТА НА ИНЖЕКЦИОННИ ПЛАСТМАСИ
Чучулска Б., Ст. Янков, Р. Тодоров, П. Ганчовска, Я. Калъчев

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване