07, June 2019
13:00 – 15:00

Периапикални лезии и вертикални коренови фрактури

Проф.д-р Паула Перлеа*, асистент д-р Кристина Коралиа Нестор*

*Факултет по Дентална Медицина, Университет по медицина и фармация „Карол Давила“, Букурещ, Румъния.

За да бъде извършено качествено ендодонтско лечение трябва да се постави правилна диагноза и да се състави адекватен лечебен план. Периапикалните лезии трябва да се диагностицират радиографски възможно най-рано, като понякога се налага и допълнителна конично-лъчева томография. Продължителното въздействие на хроничния апикален периодонтит води до локална възпалителна апикална коренова резорбция, скъсяване на кореновата дължина и разширяване на апикалния форамен. В тези случаи консервативното ендодонтско лечение може да бъде завършено в едно посещение или да се постави временна вложка от калциев хидроксид или Ledermix ™, за да се потисне остеокластната активност. Консервативните методи не са приложими в случаите, касаещи вертикални коренови фрактури. Те са свързани с периапикални или латерални радиолуцентни лезии имат лоша прогноза и е изключително важно да бъдат правилно диагностицирани на ранен етап.

Адекватната диагностика на вертикалните коренови фрактури включва: образна диагностика (рентгенографии и СВСТ), клинична симптоматика (чувствителност при оклузален натиск), директна визуализация, допълнителни диагностични, методи (трансилюминация, оперативен микроскоп), пародонтално сондиране, отпреариране на ламбо.

И двата типа лезии водят до прогресивна загуба на кост и твърди зъбни тъкани.

Периапикалната рентгенография, която в момента е най-широко използвана, има ограничения поради двуизмерността на изображението и припокриването на анатомичните структури. CBCT е по-точен метод за визуализиране на лезиите, но той също може да бъде променен от артефакти, когато се използва за диагностика на вертикални коренови фрактури.

Представените клинични случаи показват ефективността на ранното откриване на загубата на твърди зъбни тъкани и кост в апикалната област, дължаща се на вертикални коренови фрактури и хроничен периапикален възпалителен процес, като се използва рентгенография или СВСТ сканиране. В случай, че са лекувани периапикални лезии е задължително резултатите да се проследяват радиологично за период от време, по-дълъг от една година.

Успехът при лечение на периапикален периодонтит трябва да бъде предвидим чрез строга биомеханична препарация, подходяща антибактериална терапия и правилно запечатване на ендодонтското пространство, като понякога се използва МТА за апикална бариера. В случай на вертикални коренови фрактури, диагнозата трябва да бъде много точна, тъй като до зъбна екстракция трябва да се прибягва обосновано.

 

Професор, д-р Паула Перлеа д.м.н. е декан на Факултет по Дентална Медицина, Университет по медицина и фармация Карол Давила, Букурещ, Румъния и е президент на Румънското Стоматологично Общество, основано през 1938 г.

Преподава в катедрата по ендодонтия, защитила докторантура magna cum laude в университета в Хайделберг, Германия.

Проф. Перлеа придобива специалност по детска дентална медицина, пародонтология, имплантология и кариесология в Германия и по ендодонтия в САЩ (Университета Уестърн Ризърв в Кливланд, Охайо).

С над 103 научни публикации като главен или съавтор и над 130 конференции /презентации, проф. д-р Перлеа има значителен принос в областта на ендодонтията: микробиология на ендодонтската система, оценка на CBCT изображения, релечение и морфология на коренови канали. Нейният опит в научните изследвания се основава на проучвания на дентални материали, машинна ендодонтска обработка, пародонтална  патология и епидемиологични проучвания. Професор Перлеа участва в написването на 3 книги като автор или съавтор.

Тя е национален координатор за FDI, представител за Румъния на ERO/FDI, член на съвета на BASS, член на редакционните колегии на редица национални и международни издания (StomaEduJ, Balkan Journal of Dental Medicine), редактор на Румънския стоматологичен журнал, член и председател на изпитни комисии и организатор на престижни конгреси.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване