08, June 2019
09:00 – 10:20

ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ОРАЛНО ЗДРАВЕ

Денталната медицина не е изолирана дисциплина, а част от общата медицина. Патологичните процеси в устата са с подобна характеристика като в другите системи и органи и съществува взаимна зависимост и двустранно влияние.

Общото заболяване често дава отражение върху състоянието на твърдите и меките тъкани в устата, но и промененото орално състояние влияе на общото състояние. Множество процеси (физиологични и патологични) в другите части на тялото изменят обичайните характеристики на оралната кухина, повлиявайки съзъбието, гингивата, езика, мукозата, слюнката, оралната екосистема и др. В денталната и общата медицина могат да се използват едни и същи сурогатни маркери.

Устната кухина и физиологичното й съдържимо са лесно достъпни за изследване, поради неинвазивно колекциониране на слюнката, зъбната плака, орална флора, епителни клетки. Изследването не е свързано с неприятни и рискови манипулации, каквито са взимането на кръв, гастроскопия, биопсия.

Изучаването на оралната патологията, характеризирането на съставките на устната кухина ще допринесе за по-добро разбиране и опознаване на протичащите процеси, ще подобри както денталната, така и общата диагностика и терапия. Това е и стемежът на съврменнената орална медицика – подобряване общото здраве на индивида.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване