Нови техники с модерни материали … Да направим композитните ресторации като в Styleitaliano- лесни и с предвидими реултати, SDM панел

08, June 2019
14:30 – 16:20

Нови техники с модерни материали … Да направим композитните ресторации като в Styleitaliano- лесни и с предвидими реултати, SDM панел

Композитните възстановявания съставляват голяма чат от ежедневната дентална практика.

За последните 20 години те преобърнаха концепциите на естетичната и възстановителната дентална медицина.

Въпреки това винаги клиницистите срещат затруднения да изработят естествени и функционални като естествени зъби композитни възстановявания. Независимо дали това се дължи на лоши оптични свойства на използваните материали или недостатъчно усъвършенстване на сложните клинични техники от страна на клинициста- резултатите са налице- възстановявания, които не се „вписват” в индивидуалната естетика на съзъбието.

В тази лекция ще бъдат показани лесни протоколи за работа, които комбинирани с новите материали на пазара биха позволили на всеки общопрактикуващ лекар по дентална медицина да създава естествени, биомиметични възстановявания. В лекцията ще се засегне и постоператичната чувствителност и начини за нейното елиминиране.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване