07, June 2019
15:40 – 17:00

Нови аспекти на лазерното асистиране в протетичната дентална медицина

Въведение Взаимоотношенията между лазерното лъчение и човешкия организъм са каскадни в резултат на процеси на осцилация, които се провокират по метода на Турболентната Лазерна Медицина (ТЛМ) . Въпросът за ефективността на ТЛМ в случаите на хронични функционални нарушения на дъвкателния апарат е все още дискутабилен.

Цел и задачи Целта на настоящата работа бе да  се направи оценка на лечебната ефективност на ТЛМ в протетичната дентална  мeдицина, за да се докаже едновременно необходимостта и ползите от нея и да се предостави  възможност на пациентите сами да добият ясна представа за здравословното си състояние, както и да се убедят в успеха на лечението.  Основна задача на презентацията е да се направи ревю на клинични случаи, решени с различни видове оклузална терапия, съчетана с ТЛМ. Поради тези практически потребности, ние съсредоточихме  нашите научни изследвания върху изучаване на биоенергетичния ефект на ТЛМ с новия диагностичен апарат Акуграф (Acugraph), САЩ. Акуграф в момента се използва от клиницистите в световен мащаб с две цели  – осъществяване на съвременен  визуализиран диагностичен процес и за оценка на  терапевтичната ефективност на приложения лечебен метод..

Материал и метод

Апаратура – Лазерен комплекс за ТЛМ,  комплексна диагностично – терапевтична система AcuGraph 3, САЩ

Методика – Обект на клиничното изследване бяха 600 души с хронична травма от оклузия.. Съгласно новата парадигма на ТЛМ, основана на доказателствен материал пациентите бяха селектирани съобразно определена категория компенсаторен модел. При условията на нашето клинико- практично изследване,  категорията  представляваше популация от пациенти, обединени като специфичен модел и обединяваше пациенти .

Резултати  Резултатите ще бъдат представени в следния ред: ТЛМ  за лечение на травма от оклузия, системни заболявания на ЦНС и невралгии, малоклузии, МФДФБС, оклузални  дисхармонии , остеолиза и  прогресивна костна загуба, подвижност на зъбите и  тяхното шиниране. ТЛМ за целите на пълна рехабилитация на дъвкателния апарат.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване