07, June 2019
09:00 – 10:20

Консервативно лечение на периапикални лезии

Апикалните периодонтити са често 

срещано състояние във всекидневната ни пракса.

Неуспешната ендодонтска терапия най често  се 

характеризира със апикален периодонтит.

Етиологијата най често е във персистиращата 

 инфекция вътре във каналният систем.

Понякога инфекцията е секундарна поради коронарно микропросмукване

Понякога  инфекцията е екстрарадикуларна.

Терапията на апикалните периодонтити може да биде конзервативна 

односно не-хирургичен ендодонтски третман

или хирургично односно перирадикуларна хирургия

Въе презентацията ще се задържиме на не-хирургичният-консервативен 

пристап през презентација на клинични случаи протоколи и тяхното проследване

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване