08, June 2019
09:00 – 10:20

ЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДПЛАТЯВАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Клинични случаи на прекомерна костна резорбция, наличие на тънка, неподатлива лигавица, екзостози или болезнени неврогенни точки изискват специфични методи на лечение с цели протези. В тези случаи протетичното лечение с цели протези, подплатени с еластични материали е метод на избор, който решава редица клинични проблеми.

В лекцията ще бъдат дискутирани показанията и противопоказанията за подплатяване на цели протези с еластични материали, видовете еластични материали за подплатяване в зависимост от техния химичен състав и финална твърдост и ще бъдат разгледани собствени клинични случаи. Ще бъдат обсъдени често срещани проблеми при използване на еластичните материали за подплатяване – отлепяне на еластичния материал от протезната основа, натрупване на Candida spp. и др. и възможности за тяхното решаване. Ще бъдат представени специфичните практически насоки при почистването и съхранението на двуслойните цели протези.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване