08, June 2019
13:00 – 14:20

Екстракция на зъби при болни с придружаващи заболявания

Екстракцията на зъби е най-разпространената хирургична интервенция в денталната медицина. Тя се осъществява ежедневно и в почти всички дентални практики. В повечето случаи преминава леко и без усложнения. Въпреки това обаче, всеки случай изисква да се подходи внимателно и много отговорно. Като всяка хирургична операция тя крие рискове по време на интервенцията, а и след това. В настоящият момент подобна хирургична помощ търсят редица болни с придружаващи болести. На първо място това са болни със заболявания на сърдечно-съдовата система, следвани от заболявания на ендокринната система, кръвотворния апарат и пр.

В настоящата лекция са представени болни с най-често срещаните общи зъболявания и необходимостта от извършване на оперативни интервенции в устната кухина. Представени са и някои, относително нови за практиката болести. Те са резултат от въвеждането на нови молекули в медицината и са неизбежни усложнения, при неспазването на определините терапевтични протоколи. Представени са най-честите усложнения и необходимият лечебен подход при такива болни. Представен е и алгоритъм на поведение при тях. Всичко изложено в лекцията е основа за по-добра профилактика на редица от усложненията. Така всичко това представлява и част и от правилата за добра медицинска практика.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване